Browsing posts tagged: صفر
برد شیرین تر از شیرین مقابل روسیه

ایران برای دومین بار در سال 2015 در چهارچوب جهانی روسیه را 3 بر صفر برد. متن کامل را بخوانید.