Browsing posts tagged: تقویم
اتفاقات مهم 29 اسفند ماه

اتفاقات مهم 29 اسفند ماه اتفاقات مهم 29 اسفند ماه در سال 1305خورشیدی در چنین روزی وثوق الدوله صدر اعظم كه در پي امضاي قرارداد 9 اوت 1919 ( مرداد 1298) با دولت انگلستان كه اگر به اجرا در می ­آمد ايران تحت الحمايه آن دولت مي­شد و مخالفت بعضي رجال و مجلس با آن […]

اتفاقات 23 اسفند

* در سال 1287 خورشیدی در چنین روزی زد و خورد عوامل مشروطه خواه كه نام مجاهد بر خود نهاده بودند با نيروهاي دولتي كه آنان را عمله استبداد مي­خواندند به اوج خود نزديك مي­شد. اين زد و خوردها تقريباً در همه نقاط كشور مشاهده مي­شد. درگيري­ها از آغاز اين سال به صورت مشاجره لفظي […]

اتفاقات 19 اسفند ماه

* در سال 758 میلادی در چنین روزی گروه راوندیه گرفتن انتقام خون ابومسلم خراسانی از منصور خلیفه عباسی، از ایران به بغداد كه هنوز كاملاً ساخته نشده بود رفته بودند. آنان پس از ورود به بغداد خود را جان نثار خلیفه وانمود و درخواست ملاقات با وی را کرده بودند. راوندیه پیش از ورود […]

اتفاقات 18 اسفند

* در چنین روزی 725 سال پیش از میلاد گشتاسپ، شاه كیانی، به آیین زرتشت گروید. در آن زمان، هنوز ایران به صورت یك دولت واحد در نیامده بود و قلمرو گشتاسب عبارت بود از : سیستان (ایران و افغانستان)، آریا، و مناطقی كه امروز كرمان و قسمت هایی از فارس، یزد و اصفهان را […]