Posts in category: اقتصادی
مبلغ فروش گیشه ها در خرداد 1394

لیست مبلغ فروش بلیط گیشه های سینما به تفکیک فیلم در سال 1394 تقدیم شما عزیزان میگردد. چیدمان بر اساس مبلغ فروش به تومان بوده و تاریخ ارایه مبالغ 18 خرداد 1394 میباشد. در زیر لیست فروش گیشه ها بر اساس فیلم پخش شده و در سمت چپ آن مبلغ فروش هر فیلم به تومان […]