خواص سنگ تورمالین ( Tourmaline ) :
شرح کلی :
• سنگ تورمالین به رنگ¬هاى سياه، سبز، صورتى و حتى به صورت بى رنگ ( شفاف ) وجود دارد.

سنگ تورمالین

• تورمالین سبز پيوندها را مستحكم تر و هماهنگى نظم و درك خانواده را زياد ميكند و ارتعاشات خلق و خوى را متعادل مي¬سازد.
• تورمالین سیاه ما را در برابر نيروهاى منفى دنيوى و غيره حمايت مي¬كند به همين دليل بايد آن را هميشه با خود داشته باشيد.
• همچنين تورمالین سیاه مي¬تواند در برابر حسادت¬ها و رشك ورزيدن¬هايى كه ما را احاطه كرده است در امان نگه دارد.
• سنگ تورمالین آبى صاحبش را با جنس مونث سازگارتر مي¬كند.
• مشكلات مربوط به تمركز را رفع ميكند و بيمايهاى روانى را تسكين مي¬دهد.
• سنگ تورمالین صورتى به ما در اراده احترام به خود و قدرت بيان مي¬دهد.
• نيروى تمركز را درما زياد ميكند و عوارض بيماري¬هاى روان تنى را درمان مي¬كند.
• سنگ تورمالین نيروى عشق و دلباختگى را در ما بيدار و تنظيم ميكند و نوسانات قوى براى شادى، شور و هيجان در زندگى را منتشر مي¬كند.
• سنگ نماد بی طرفی ، محبت ، شادی ، آرامش ، تعادل ، دگرگونی مثبت ، شفا ، قدرت ، تحمل و درک
• به عنوان سنگی برای ارتباط با نیروهای بالاتر شناخته می¬شود.
• برای ستون فقرات و سیستم عصبی بدن مفید است.
• به منظور جلب پول و موفقیت در کسب و کار از آن استفاده می¬شود.
خواص درمانی :
1. سنگ تورمالین سبز به درمان مسموميت¬هاى خونى، بيماري¬هاى عفونى، کم خونى و مجراى لنفاوى كمك مي¬كند.
2. سنگ تورمالین اعصاب را آرام و قدرت تمركز را زياد مي¬كند.
3. سرطان در مراحل اوليه اش توسط سنگ تورمالین مداوا مي¬شود.
4. تفاوت جزئى در رنگ¬هاى سبز متنوع باعث درمان قلب بيمار مي¬شود.
5. سنگ تورمالین سياه گردش خونى را فعال و قلب را تقويت مي¬كند و باعث افزايش حس بويايى است.
6. تورمالين صورتى ( روبليت ) سرگيجه را درمان ميكند و حافظه و قلب را نيرو مي¬بخشد.
7. بيماري¬هاى مربوط به ناخن¬ها و اعصاب را درمان مي¬كند.
8. اين سنگ براى درمان بعضى گونه¬هاى نازايى , بيماري¬هاى دستگاه تناسلى و مسائل مربوط به عادت ماهيانه است.
اين سنگ نگراني¬ها، سرخوردگي¬ها يا ناكامي¬هاى در ارتباطات و يا زندگي¬هاى مشترك بين زوج¬ها را از بين مي¬برد.
9. سنگ ترومالین به ريه¬ها، حنجره، غده تيروئيد، هورمون¬ها و سيستم ايمنى بدن را نيرو مي¬بخشد.

طبقه چاکرا :
• این سنگ سحر انگیز به چاکراهای پیشانی و گلو اختصاص دارد.
ماه تولد :
1. سنگ تورمالین به صورت¬هاى فلكى عقرب ( آبان ) , قوچ ( فروردين ) قرار دارد.
2. تورمالين صورتى مختص علائم قوچ ( فروردين ) ترازو ( مهر ) و عقرب ( آبان ) است.