در بازی دوم ایران و روسیه در جهارچوب لیگ جهانی ایران توانست به راحتی روسیه از ببرد.

ایران با یک بازی باشعور و خوب توانست 3 بر صفر روسیه را شکست دهد و هر 3 امتیاز این دیدار را به خود اختصاص دهد.

ایران که دو مرتبه از روسها عقب افتاد به راحتی و با اعتماد به نفس به بازی برگشت و ست را گرفت.

از خداوند بزرگ بابت این شادی که در دلهای ما نهاد ممنون و متشکریم.